1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти от РИОСВ – Велико Търново провериха сигнали за нарушение на качеството на водите на река Еленска заради ежедневно изпускане на суроватка и непречистени отпадъчни води. Проверката бе извършена на 04.02.2020 г. в млекопреработвателното предприятие в гр. Елена. Направен беше оглед на местата на заустване в река Еленска, както и на  локалната пречиствателна станция, в която следва да се пречистват формиращите се от дейността на мандрата битово-фекални и производствени отпадъчни води. Установено е, че пречиствателната станция не работи нормално. Наблюдава се бяло оцветяване на водата и наличие на сиво-бяла утайка преди и в края на площадката на обекта. За констатираното нарушение РИОСВ ще санкционира дружеството по реда на Закона за водите.

По време на проверката е взета водна проба в района след локалната пречиствателна станция от акредитирана Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда. Видимо взетата проба за анализ от изпуснатите рано сутринта отпадъчни води е с високо съдържание на механични примеси и белезникаво оцветяване. След получаване на протоколите от изпитването, РИОСВ – Велико Търново ще предприеме административнонаказателни действия съгласно чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

От началото на годината в РИОСВ – Велико Търново не са постъпвали сигнали за измиране на риба и замърсяване на река Янтра. Напомняме, че гражданите, които забележат такива нарушения, незабавно трябва да се свържат с инспекцията, за да бъде извършена своевременна проверка по случая. Публикации в социалните мрежи и в медиите дни след наблюдавано замърсяване не могат да доведат до установяване на нарушителя. В случаи на сигнали за измиране на риба РИОСВ извършва съвместни проверки със служители на регионалното звено на ИАРА. И при тях не са постъпвали сигнали за тази година.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания