1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново и представител на БДДР-Плевен извършиха проверка на 12.10.2020 г. по сигнал чрез тел. 112 за умряла риба в р. Златаришка при бента до каменния мост в центъра на гр. Златарица. Направен е оглед на р. Еленска преди и след площадката на млекопреработвателното предприятие в гр. Елена, стопанисвано от „Би Си Си Хандел“ ООД. Не е установено бяло оцветяване на водата, наличие на умряла риба и заустване на отпадъчна вода от мандрата в реката.

На около 800 м. след мандрата, р. Еленска се влива в р. Златаришка, която надолу по течението преминава покрай ханче „Боаза“ и след около 7 км. навлиза и преминава през гр. Златарица. При извършения оглед на участъка от ханче „Боаза“ до гр. Златарица не е констатирано видимо замърсяване на водата. При каменния мост до автогарата на гр. Златарица в р. Златаришка са установени единични едри екземпляри умряла риба. На 20 м. по-надолу под бента в реката се наблюдава по-голямо количество умряла риба. По информация на еколога на Община Златарица измрялата риба е наблюдавана от петък (09.10.2020 г.) след обилен дъжд, когато нивото на р. Златаришка се е покачило и реката се е замътила.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени показателите рН, Разтворен кислород, Наситеност с кислород, Температура и Електропроводимост в два пункта на р. Еленска – преди и след площадката на мандрата в гр. Елена и в два пункта на р. Златаришка – при ханче „Боаза“ и при бента до каменния мост в центъра на гр. Златарица. Измерените на място показатели в четирите пункта са в рамките на нормалните стойности и не показват химическо замърсяване на река Еленска и река Златаришка в наблюдаваните участъци.

Взета е водна проба от всеки пункт за изследване в лабораторни условия по показателите: Неразтворени вещества, БПК5, ХПК, Общ азот, Общ фосфор. Получените резултати ще бъдат проверени по Наредба Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

В град Златарица няма промишлени източници, заустващи отпадъчни води в реката.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания