1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ-Велико Търново отчетоха изпълнение на предписанията до общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш за закриване на 14 нерегламетирани селски сметища на тяхна територия. Експлоатацията на сметищата е преустановена. В населените места е осигурена действаща система за сметосъбиране и сметоизвозване, като отпадъците се депонират на съответните регионални депа в Санадиново и Бяла.

Необходимо е кметовете на общините и кметовете на кметства да осъществяват поддръжка и следексплоатационни грижи за терените на бившите селски сметища, да контролират и наблюдават параметрите на околната среда.

В края на миналата година, трите общини получиха предписания от РИОСВ за предприемане на действия по закриване, възстановяване на терена (почистване) и извършване на техническа рекултивация (запръстяване) на всички селски сметища на тяхна територията. Срокът е до 30.09.2020 г., като поетапно ще се извършват проверки за изпълнение на изискването.

Останалите 11 общини са със закрити селски сметища.

Закритите селски сметища са в землищата на селата Морава, Совата, Ореш, Козловец, Драгомирово, Горна Студена, Александрово, Алеково и Деляновци в община Свищов, Полски Сеновец в община Полски Тръмбеш и Горна Липница, Мусина, Михалци и Долна Липница в община  Павликени.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания