1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ-Велико Търново и Катедра „География“ при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ организират конкурс за ПРЕЗЕНТАЦИЯ, посветен на Международния ден на Черно море 31 октомври.

Конкурсът цели да провокира младите хора да съберат, проучат и анализират информация за Черно море и българското черноморско крайбрежие, да представят в синтезиран вид научни данни и факти, изследвания, състояние, тенденции и прогнози в развитието на обектите и явленията. Презентациите трябва да бъдат разработени по предварително зададени теми, свързани с международния ден, стратегическия план за Черно море, географски особености и стопанско-икономическа характеристика на българското черноморско крайбрежие, защитени територии, природноресурсен потенциал и екологични проблеми на Черно море.

В конкурса могат да участват ученици от 5-7 клас, 8-12 клас и студенти.

Участниците могат да работят индивидуално или по двама в екип.

Жури от преподаватели на ВТУ и експерти на РИОСВ ще оценят и класират материалите. Отличените участници ще получат грамоти и предметни награди.

Крайният срок за представяне на творбите е 31.10.2020 г.

Подробна информация за конкурса може да намерите тук.

Международният ден на Черно море традиционно се отбелязва всяка година на 31 октомври. На тази дата през 1996 г. министрите на околната среда на черноморските страни България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна подписват Стратегическия план за действие за опазване и възстановяване на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещка конвенция).

Черноморските страни са изправени пред многообразие от предизвикателства, свързани с опазването на Черно море, които изискват не само координиране на усилията на национално и международно ниво, но и активната подкрепа на обществеността и заинтересовани групи. Черно море е екосистема, силно уязвима на въздействия като замърсяване, свръхулов и неустойчиво развитие на крайбрежието и ни обединява в нашите усилия за съхраняване на биоразнообразието и опазване чистотата на морето и плажовете.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания