1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново издаде предписания на кметовете на общини от Великотърновска и Габровска области за предприемане на действия по идентифициране и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на тяхна територия. Целта е ликвидиране, намаляване и предотвратяване на замърсяванията на терени в землищата на населените места, по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи.

Съгласно дадените предписания от началото на тази седмица, общините трябва да установят нерегламентираните сметища и да подготвят график за поетапното им почистване в периода 15 март – 30 юни т.г. РИОСВ – Велико Търново ще проследи изпълнението на графика чрез регулярни проверки на място.

През 2023 г., след дадени предписания на РИОСВ, от всички общини са почистени 119 нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Най-голям брой почистени терени отчитат общините Павликени и Свищов (по 18), като съответно и площта на почистените райони е най-голяма. Следват общините Велико Търново, Горна Оряховица и Севлиево. Община Габрово е организирала почистването на 26,5 дка от осем замърсени терена. Останалите общини също са предприели действия, съгласно изготвения график. Съставени са два акта на кметове на кметства за неизпълнение на предписанието на РИОСВ.

Проверките на инспекцията отчитат, че в много случаи почистените терени отново се замърсяват с битови и/или строителни отпадъци, или възникват нови сметища, на други места. В тази връзка, общините имат задължението да информират по подходящ начин гражданите за местата, където трябва да бъдат изхвърляни различните потоци отпадъци, както и да създават условия за това.

Целогодишно, контролът на нерегламентираните сметища се осъществява и чрез проверки по сигнали. В инспекцията ежемесечно постъпват сигнали за образувани нерегламентирани замърсявания с отпадъци, по които се извършват проверки и се дават предписания на кметовете за тяхното почистване. През 2023 г. са постъпили 33 сигнала за землищата на населени места на девет общини. Най-много са получените сигнали от жителите на община Велико Търново – за градовете Велико Търново, Дебелец и Килифарево, селата Самоводене, Леденик, Церова кория, Миндя, Хотница, Пушево.

За почистване на замърсените терени в страната, през 2023 г. са организирани две национални инициативи – „Да сложим точка на замърсяването“ на Министерството на околната среда и водите и кампанията „Да изчистим България заедно“ на телевизия bTV. РИОСВ – Велико Търново се включи активно, като на 16 септември 2023 г. са почистени 108 места в 12 общини, събрани са 101,02 т. отпадъци от 1097 участници.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015