1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, в 11.30 ч. на „зеления телефон“ на РИОСВ – Велико Търново постъпи сигнал от гражданин за замърсяване на река Янтра от заустване на води от Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Габрово.

Експерти на инспекцията провериха участъка от река Янтра около заустването на пречиствателната станция, където не е установено изтичане на замърсени отпадъчни води. При обхода на реката, в близост до предприятие за производство на растителни масла, се установи в участък около производствената площадка на дружеството – изтичане на поток вода с белезникав цвят. В застоялите участъци, където не се наблюдава движение на водата, се виждат камъни, обрасли с водорасли с белезникав цвят.

От представител на акредитирана Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) – гр. София, в присъствието на експертите от РИОСВ, са взети 2 водни проби от река Янтра – преди и след производствената площадка на предприятието. След получаване на резултатите от изпитванията ще се извърши оценка на състоянието на реката. При констатиране на замърсяване ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания