1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

От днес до края на април РИОСВ-Велико Търново е домакин на фотоизложба „Натура 2000 в България“. Експозицията е подготвена от природозащитната организация Зелени Балкани.

Изложбата представя 30 фотографии на видове и местообитания с европейско консервационно значение в България, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани.

Идеята на изложбата е да представи пред широката общественост значението на Европейската мрежа Натура 2000 като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в нашата страна, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

От страна на РИОСВ е предвидена възможност за представяне на темата пред ученици с една от следните дейности по избор – презентация за Натура 2000, беседа за видовете в изложбата, представяне на защитени видове растения и животни в резерватите в региона „Хайдушки чукар“, „Бяла крава“ и „Савчов чаир“ или в защитени зони „Рибарници Хаджидимитрово“ и „Остров Вардим“, обучение за действия при намиране на бедстващо животно, както и представяне на филм зa създаването на мрежата в България „Общоевропейска екологична мрежа Натура 2000 в България“.

Програмата на всяко организирано посещение ще бъде съобразена със заявения интерес от учителите, които са организатори на групите.

   

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания