1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в участъка на р. Росица под „Идеал Стандарт Видима“ АД – Завод за санитарна керамика, гр. Севлиево. При проверката се установи наличие на единични екземпляри измряла риба с различни размери. Реката в участъка е маловодна със застойни участъци.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени следните показатели: рН, разтворен кислород, наситеност с кислород, температура, електропроводимост. Пробите са анализирани в два пункта – на р. Росица преди площадката на „Идеал Стандарт Видима“ АД, и след площадката на завода, до моста на главен път София – Варна. Получените резултати са в рамките на нормалните стойности и не показват химическо замърсяване на реката в обследваните пунктове.

Извършена е проверка и на двете зауствания от площадката на Завода за санитарна керамика в Севлиево като източник на отпадъчни води в участъка. Взети са за анализ две водни проби от представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС от изходната тръба на Локалната пречиствателна станция за производствени води и от Локалната пречиствателна станция за битови отпадъчни води на Завода за санитарна керамика. Пробите ще бъдат изследвани по показателите, поставени в комплексното разрешително на инсталацията, като резултатите от тях се очакват да бъдат готови след около 7 дни. При констатиране на превишения на индивидуалните емисионни ограничения от РИОСВ ще бъдат предприети определените в законодателството административно наказателни мерки.

По данни на представител на община Севлиево вечерта на 25.08.2020 г. в Севлиево е паднал за кратко проливен дъжд. Тъй като канализацията на града е смесена – битова и дъждовна, е възможно да е постъпило залпово голямо количество битова вода и утайки през дъждопреливните шахти на канализационната система, което може да причини изчерпване на кислорода в реката за определен период от време.

Причината за измирането на рибата (липса на кислород, отравяне или въздействие с ток) може да се определи след изследване на проба от нея, което е в компетенциите на ИАРА.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания