1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност. Насърчава промените в поведението в полза на активната мобилност, обществения транспорт и други чисти, интелигентни транспортни решения. Цели да поощри органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират в обществото екосъобразното придвижване.

Европейската седмица на мобилността се провежда всяка година в периода 16-22 септември. За 2021 година темата на кампанията е „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“ с идеята хората да се насърчат да поддържат добра физическа и психическа форма, проучвайки красотите на своя град, регион или държава, както и да проявяват загриженост за околната среда и здравето на другите, когато избират начина си на транспорт.

В съответствие с тазгодишната тема „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот“ четирите основни подтеми са психично и физическо здраве, безопасност и отговорът срещу COVID-19. Не случайно психичното здраве е приоритетен въпрос, тъй като Европейската седмица на мобилността препоръчва по-задълбочено разглеждане на връзката между психичното здраве и градската мобилност – въпрос, който придоби все по-голямо значение по време на пандемията. Друга приоритетна подтема е физическото здраве, която разглежда въздействието на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и ползата от активната мобилност. Подтемата за безопасността представя последните промени относно транспортната безопасност, интеграцията на хората с намалена подвижност и комплексните мерки за пътна безопасност в градска среда. Отговорът на общинските администрации срещу пандемията от COVID-19 също е разгледан, като акцентът се поставя върху положителните страни на пандемията от гледна точка на градската мобилност и значението на възстановяването на доверието в обществения транспорт. Повече информация може да откриете тук.

С присъединяването на повече градове всяка година и с огромната си медийна видимост, кампанията е широко призната като движеща сила към устойчива градска мобилност в Европа и извън нея.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания