1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В изпълнение на предписанието на РИОСВ – Велико Търново до кметовете на общини от Великотърновска и Габровска области за предприемане на действия за почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на тяхна територия, са идентифицирани замърсени терени в 82 населени места. Общините са подготвили и представили в РИОСВ график за поетапното им почистване в периода 15 март – 30 юни т.г. РИОСВ – Велико Търново ще проследи изпълнението на графика чрез регулярни проверки на място.

Адмирираме активността на граждани доброволно да почистят отпадъци в паркове, междублокови пространства, на обществени места, като такива примери през последните дни виждаме в селата Самоводене, Горна Росица, Ловнидол, Шемшево, в град Велико Търново.

Използваме случая отново да призовем гражданите, да изхвърлят отпадъците само на определените за това места – контейнери, кошчета и регламентирани площадки за събиране на отпадъци.

Усилията на общините са видими, но това не е достатъчно за справяне със замърсяването. Отговорността е на всеки от нас!

Информация по общини

Община Габрово планира почистването на 8 нерегламентирани замърсявания със  смесени отпадъци – строителни, битови отпадъци (опаковки, текстил) и гуми в кварталите „Пройновци“, „Варовник“ и „Стефановци“ на град Габрово и местността „Градище“, между селата Орловци и Борики, Седянковци и Свинарски дол.

Община Златарица планира поетапното почистване на 4 замърсявания в град Златарица и селата Горско ново село и Родина.

Община Трявна е установила 5 сметища в градовете Плачковци и Трявна, и в землищата на селата Радевци и Черновръх.

Община Павликени е идентифицирала 19 сметища в град Бяла Черква и селата Бутово, Върбовка, Димча, Недан, Лесичери, Патреш, Долна Липница, Горна Липница, Паскалевец, Батак, Сломер, Караисен, Дъскот, Стамболово, Мусина, Михалци, Вишовград, Росица.

Община Свищов планира почистването на нерегламентирани замърсявания в 13 населени места – град Свищов и селата Александрово, Алеково, Българско Сливово, Горна Студена,  Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Совата, Царевец и Червена.

Община Стражица планира почистване на битови и строителни отпадъци от около 6 дка имоти по поречието на реките Голяма река и Стара река в срок до 30 април т.г. В населените места Асеново, Благоево и Царски извор почистването ще бъде извършено до края на месец юни т.г.

Община Горна Оряховица ще предприеме действия за почистване на отпадъци в близост до река Янтра в землището на град Горна Оряховица (от лявата страна на моста от Горна Оряховица към Долна Оряховица) и  в местността „Бабенец“ (2 броя), в селата Поликраище, Крушето, Драганово (2 броя).

Община Сухиндол е планирала почистване на новообразувано сметище от около 2 дка в местността „Над могила“ в град Сухиндол.

Община Севлиево е идентифицирала нерегламентирани замърсявания с отпадъци в 10 населени места – в кв. „Балабанца“ на град Севлиево и в селата Сенник, Добромирка (4), Ряховците, Петко Славейков, Дамяново, Горна Росица, Градница (13), Душево и Богатово.

Община Елена е планирала почистване на 7 терена, предимно в близост до общински пътища Палици-Каменари, Давери-Марян, Руховци, Константин и в края на с. Майско. В графика е включен и мотополигона в град Елена.

В Община Велико Търново са подадени заявки за почистване на селата Самоводене, Малки чифлик, Арбанаси и Ялово. В град Велико Търново почистванията се извършват своевременно, след констатиране на нерегламентирани замърсявания с отпадъци.

Община Полски Тръмбеш е предвидила почиствания в селата Раданово и Петко Каравелово, с приблизителна площ от около 450 кв. м.

Община Лясковец планира почиствания на 16 терена в пет населени места – град Лясковец и селата Драгижево, Мерданя, Добри дял, Козаревец.

Община Дряново ще почисти две замърсявания в землището на град Дряново през април, и още два терена в землището на с. Царева ливада през май и юни т.г.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015