1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
РИОСВ – Велико Търново уведомява, че още 4 проекта ще бъдат финансирани от ПУДООС в конкурса на тема „Обичам природата – и аз участвам” 2024. Това са проектите на Кметство Морава, общ. Свищов, Кметство Раданово, общ. Полски Тръмбеш и Кметство Драганово, общ. Горна Оряховица, които получават до 15 000 лв. и ЦСОП „Иван Вазов“, с. Ново село, общ. Велико Търново, което ще получи до 7500 лв. за реализиране на своя проект.

Уточнението се налага след като е направен допълнителен преглед на протокола с одобрените проекти на 323 общини и кметства, 150 училища и центрове и 150 детски градини на територията на цялата страна.

В обобщение, общият брой проектите за територията на РИОСВ – Велико Търново са 53 на стойност 592 500 лв.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015