1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

– защитената зона BG0000211 „Твърдишка планина“, разположена в землищата на с. Стеврек, община Антоново, област Търговище, с. Беброво, с. Бойковци, с. Брезово, с. Буйновци, с. Валето, с. Вълчовци, с. Горска, с. Зеленик, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Крумчевци, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Миневци, с. Палици, с. Светославци, с. Тумбевци, с. Чакали, община Елена, област Велико Търново, с. Боринци, община Котел, област Сливен, с. Божевци, с. Бяла, с. Градско, с. Зайчари, с. Изгрев, с. Новачево, с. Средорек, с. Стара река, община Сливен, област Сливен, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен;

– защитена зона BG0000213 „Търновски височини”, разположена в землищата на гр. Велико Търново, с. Арбанаси, гр. Дебелец, с. Присово, с. Малки чифлик, с. Шереметя, с. Беляковец, с. Самоводене, община Велико Търновообласт Велико Търново, гр. Горна Оряховица, с. Първомайци, община Горна Оряховицаобласт Велико Търново;

– защитена зона BG0000239 „Обнова – Караман дол“, разположена в землищата на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново, с. Деляновци, с. Червена, община Свищов, област Велико Търново, гр. Левски, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Варана, с. Градище, с. Изгрев, с. Козар Белене, с. Малчика, с. Обнова, с. Стежерово, с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, с. Бацова махала, с. Санадиново, община Никопол, област Плевен, гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, с. Тотлебен, община Пордим, област Плевен;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите – Велико Търново, Плевен, Стара Загора и Шумен и са публикувани на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000211 „Твърдишка планина“

BG0000213 „Търновски височини” 

BG0000239 „Обнова – Караман дол“

Публикувано на дата: 04.12.2020 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания