1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с постъпили сигнали на 23 и 29 април 2020 г. от граждани на Свищов  за дим и миризми от румънския бряг в град Зимнич е извършен анализ на регистрираните стойности от автоматичната станция в Свищов. За периода от 21.04.2020 г. до 29.04.2020 г. не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух за измерваните показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, сероводород и серовъглерод. За показател ФПЧ10 се извършва пробонабиране и последващ анализ, като резултатите ще станат ясни допълнително.

За получаване на достоверна информация за възникналата ситуация в гр. Зимнич, РИОСВ изпрати официално запитване до Комисариат Окръг Телеорман към Националната служба за екологична охрана на Румъния. Очаква се отговор от румънска страна.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015