1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 03.01.2023 г. в 21:43 часа на „зеления телефон“ на РИОСВ – Велико Търново е постъпил сигнал за 250 тона изхвърлен боклук в местността „Бабенец“, землище на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица. Извършена е незабавна проверка съвместно с РУ на МВР – Горна Оряховица.

Посоченото място е регламентирана площадка за съхранение на отпадъци, за която има регистрационен документ, издаден по Закона за управление на отпадъците от РИОСВ – Велико Търново на  „Мегапорт“ ООД. На площадката са разрешени дейности по съхранение на пластмасови отпадъци и пластмасови опаковки. Разрешеното за съхранение количество е до 7500 тона.

Наличните количества отпадъци са предназначени за производствената дейност на „Мегапорт“ ООД. В хода на проверката от дружеството е изискана допълнителна документация – наличното количество на съхранение към момента е 2480 тона отпадъци, които са с произход Германия. Площадката е бетонирана, отпадъкът е във вид на бали, както на открито, така и под навес. Не са установени бали с нарушена цялост и разпилени отпадъци извън обекта.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания