1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Данните от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в гр. Свищов за периода от 09.00 ч. на 07.09.2020 г. до 09.00 ч. на 08.09.2020 г. не показват превишения на установените норми. Измерваните показатели са озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и серовъглерод. Станцията, която е градски фонов пункт, е разположена в сградата на Община Свищов и извършва непрекъснат мониторинг на състоянието на въздуха в периметър до 2 км.

Експертите на РИОСВ – Велико Търново продължават да следят данните за Свищов във връзка с пожара на площадката за дървесина на „Свилоза“ АД.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015