1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Уважаеми участници в конкурса,

Благодарим за проявения интерес към темата, което проличава от получените над 180 творби с рисунки и текстове за зеленото бъдеще на нашата планета. В тях има много цвят, красота, разнообразие, идеи, мнения и споделени истории, които показват ангажираността на младите хора и техните преподаватели в каузата за опазване на природата.

Всички материали са дигитализирани и ще бъдат изпратени на членовете на комисията от РИОСВ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ЕИЦ Европа Директно, които ще разгледат, оценят и класират произведенията, съгласно обявените критерии. Резултатите ще бъдат публикувани не по-късно от 14 май 2021 г.

Получените творби само с рисунка ще бъдат представени в дигитална изложба за 22 април. Призоваваме и вие да подготвите он-лайн изложби с рисунки за Вашето училище, като по този начин отбележим Деня на Земята. Повече информация и идеи може да намерите тук.

Преслав Генов от София изпрати лого за участие в конкурса. Предлагаме неговото виждане за зеленото бъдеще на Европа:

„Логото ми е спирала, защото това е живота. ДНК е спираловидна структура. От момента на раждането си ние се движим  и се стремим да вървим нагоре, но този път има и завои, също като спиралата.

Логото ми е цветно, като всички хубави неща в живота. Като красивите долини, високите планини, буйните реки, ширналите се житни поля и обсипаните с цветя полета. Цветно е и е красиво като България, като Европа.“

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания