1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
На 19 март в Пречиствателната станция за отпадъчни води – Габрово (ПСОВ) се проведе инициативата „Водата пее и танцува в ПСОВ – Габрово“ с ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово и съдействието на „ВиК“ ООД, гр. Габрово. Поводът за нейното реализиране е 22 март – Световния ден на водата, който има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и начините на пречистване.

Създадена през 1985 г. и основно реконструирана и модернизирана през 2015 г. ПСОВ – Габрово е с капацитет за натоварване от около 100 000 еквивалент жители и пречистване на средно-дневно количество отпадъчна вода при сухо време от около 20 000 m³.

Служителите на станцията инж. Десислава Овчарова и инж. Любима Колева представиха пред учениците работата на ПСОВ, като в залата за управление чрез системата SCADA, показаха визуално модулите на електронното управление на съоръженията за пречистване на отпадъчни води. В представянето се включи и инж. Иван Вълков – дългогодишен ръководител на станцията, който показа на място всички съоръжения в станцията. Учениците проявиха огромен интерес към инсталацията за оползотворяване на утайката и превръщането ѝ в енергия. Разгледаха съоръженията в ПСОВ, които включват механично, физикохимично и биологично пречистване.

Служителите споделиха, че изхвърлянето от гражданите на мокри кърпички и мазнини в канализацията предизвиква чести проблеми в работата на съоръженията за пречистване на водите и призоваха децата да бъдат техни промоутъри сред съучениците си в кампанията по разясняване защо не трябва да се изхвърлят тези отпадъци в канализационната мрежа на град Габрово.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново призоваха за отговорно отношение към водата като най-ценния природен ресурс, осигуряващ здравословен начин на живот.

Музикална програма с песни и танци на учениците от клуб “Майстори“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ допълниха инициативата с празнично настроение и го превърнаха в истински празник на водата.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015