1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Мобилна изложба за заплахите от търговията със застрашени от изчезване растителни и животински видове ще бъде подредена в РИОСВ – Велико Търново. Интерактивната образователна изложба „Природа в риск“ в подкрепа на Световната конвенция за международна търговия с редки и застрашени видове растения и животни се реализира от Регионален исторически музей – Русе с подкрепата на Министерство на културата. Концепцията е на уредникът от отдел „Природа“ Венцеслав Петков.

Уникалната по своя характер изложба е направена от 41 дървени модула, които изграждат презентационна стена. Тя илюстрира опасностите за защитените растителни и животински видове от безконтролното им използване в следствие на нерегламентираната търговия с тях и насочва вниманието към предпоставките за намаляване популацията на някои представители на флората и фауната в световен мащаб.

През 2019 г. Министерството на околната среда и водите предостави на русенския музей три палта от кожа на защитени видове – видра и бенгалска котка и три чифта обувки от крокодилска кожа. Артикулите са конфискувани по реда на Закона за биологичното разнообразие, регламентите на Европейския съюз и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES. Тези експонати са превърнати в основно ядро за създаване на изложба, която да постави фокус върху нерегламентирани форми на притежание на растителни и животински видове, както и върху формиране у посетителите на щадящо отношение към природата.

Изложбата показва екзотични артефакти от фондовете на отделите „Природа“, „Етнография“, „Нова история“ и „Най-нова история“ на русенския музей. Експонатите образуват тематична колекция с примери от цял свят, която притежава рядко многообразие. Всички те изграждат последователен музеен разказ, който дава възможност да се представят проблеми, рискове и форми на отношение към животинското многообразие.

Изложбата ще бъде открита на 11 май от 16,00 ч. и ще бъде на разположение на посетителите на РИОСВ – Велико Търново до края на юни.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания