1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, 24.04.2023 г., се проведе заседание на Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Велико Търново за обсъждане и даване на предложение до директора на инспекцията за окончателно решение по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител „Петрургия“ ООД. Присъстваха 21 члена на постоянния и допълнителен състав, определен със заповед на директора на РИОСВ.

Експертният съвет обсъди проекта на решение и с 19 гласа „за“, един „против“ и един „въздържал се“ предлага на директора на РИОСВ – Велико Търново да вземе решение „НЕ ОДОБРЯВА“  осъществяването на инвестиционното предложение.

Окончателното решение на директора следва да бъде взето в срок до 7 (седем) дни от заседанието на съвета. Решението ще бъде публикувано на сайта на инспекцията, ниво Решение по ОВОС – https://www.riosvt.org/ovos/reshenia/

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015