1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще вземат участие в 45-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, което ще се проведе в периода 14-17 януари т.г. Преброяването е част от мониторинга в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие.

Експертите ще посетят язовирите „Александър Стамболийски“ и „Йовковци“ и участъци на реките Росица и Янтра, където ще бъде отчетен броя, вида и разпространението на наблюдаваните видове птици. Информацията ще послужи за оценка на промените в състоянието на популациите от Изпълнителната агенция по околна среда, която е официален организатор на преброяването в България.

Наблюденията от последните три години (2018-2020 г.) сочат, че тенденцията за видово разнообразие на зимуващите птици в региона е към увеличаване на числеността в сравнение с видовото разнообразие – данните за 2018 г. са за общо 1172 екземпляра от 17 вида водолюбиви птици, за 2019 г. – 1945 индивида от 19 вида, за 2020 г. – 2 416 индивида от 13 вида птици. Редовно зимуващи в региона са голям гмурец, малък гмурец, фиш, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, зеленоглава патица, зимно бърне, голям корморан, голям горски водобегач.

Дългогодишните преброявания показват, че при необичайно топло време за сезона се наблюдава ниската численост на водолюбивите птици – поради високите температури зимуващите у нас птици предпочитат да останат в северните си райони на обитаване.

По време на преброяванията са наблюдавани по-редки и застрашени видове като кафявоглава потапница, малък нирец, сива патица, малка чайка морски орел и бял ангъч (2018 г.), белоока потапница, шилоопашата патица, воден кос, белочели гъски, сива патица (2019 г.), черногуш гмуркач и сива патица (2020 г.).

Данните от преброяването през тази година ще бъдат оповестени на сайта на инспекцията до края на януари.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015