1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В късния следобяд на 23.04.2020 г., на  „зеления телефон“ на РИОСВ – Велико Търново семейство англичани сигнализира за намерени 5 бебета от вида Обикновена катерица (Sciurus vulgaris) в с. Стефан Стамболово, общ. Полски Тръмбеш. По думите на сигналоподателите, майката на малките не е забелязвана от няколко дни. Животните са на възраст от около 3 седмици, в много добро състояние, хранят се на ръка. Бебета са транспортирани в Спасителния център за диви животини в Стара Загора за последващи грижи.

Обикновената катерица е включена в Червената книга на Р България, като вид в категория „почти застрашен“ – http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/appendix1.1.html.

От началото на годината, експертите на РИОСВ – Велико Търново са реагирали на 4 сигнала за намерени птици в безпомощно състояние – 2 екземпляра от вида Обиковен мишелов и 2 екземпляра от вида Бял щъркел. Всички са изпратени за лечение и последващи грижи в Спасителния център.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания