1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Европейската седмица на мобилността е ежегодна кампания на Европейската комисия, която се стреми да насърчи участието на органите за местно управление и хората в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност, които водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шума, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.

Темата на кампанията през тази година „Чиста мобилност за всички“ отразява амбициозните цели за въглеродно неутрален континент до 2050 г. и има за цел да подчертае значението на достъпността до транспорт с нулеви емисии и да насърчи участието на всички. Въпреки различните климатични, географски и социално-икономически условия, в градските райони на Европа могат да се предприемат мерки за насърчаване на неутрална по отношение на въглеродните емисии и приобщаваща градска среда.

По данни на Европейската комисия1 около 80% от населението на света ще живее в градските райони до 2050 г., така че градовете на практика осигуряват перфектната рамка за прилагането на амбициозния план за въглеродна неутралност. Тя може да бъде постигната чрез комбинация от методи, включително намаляване на въглеродните емисии, като се насърчават решения с ниски или нулеви емисии за обществения и индивидуалния транспорт, както и ходенето пеш и колоезденето.

Европейската седмица популяризира добрите практики на водещи градове с амбициозни цели за мобилност с нулеви емисии до 2050 г. или дори по-рано и с инвестиции в преустройство на инфраструктурата си.

Споделяме накратко някои от тях, като повече информация е налична в Тематичните насоки за 2020 г. в подкрепа на общините при провеждането на политика за устойчива градска мобилност, на адрес https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2020/Thematic_guidelines_2020/2020_EMW_Thematic_Guidelines_layout_BG.pdf

Амстердам, Нидерландия стартира инициативи, като насърчаване на ходенето пеш и колоезденето, разширяване на услугите на обществения транспорт и инвестиции в инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства, въвеждане на политика по паркирането на автомобили извън центъра на града.

Барселона, Испания предприема стъпки към изграждане на по-строга зона с ниски емисии, в която най-вредните за околната среда автомобили (стандарт Евро 2 или по-нисък) са забранени за движение в работни дни, инвестиции в обществения транспорт – метро, автобуси с нулеви емисии.

Копенхаген, Дания въвежда мерки, свързани с потреблението на енергия и мобилността. Градът има за цел използването на лични автомобили да се замени с придвижване пеш, колоездене и употреба на обществен транспорт. В подкрепа на своите усилия общината дава пример чрез начинания с използването на електроенергия, водород или биогорива за задвижване на градския транспорт. Работи по изграждане на „супер магистрали за велосипедисти“.

Прага, Чехия инвестира в обновяване на спирките и разширяване на трамвайните линии, изграждане на четвърта линия на метрото и нов голям транспортен терминал, който да свързва пътуванията с железници, автобуси, метро и автомобили. Придвижването пеш и използването на велосипед се насърчава чрез изграждането на висококачествени зелени обществени пространства.

Грац, Австрия разполага с най-голямата пешеходна зона в Европа. Градът активно насърчава колоезденето, ходенето пеш и използването на обществения транспорт. Инвестира се в инфраструктура, включително велосипедни алеи и тротоари, особено в покрайнините на Грац. Приет е инвестиционен план за разширяване на трамвайните линии.

Рига, Латвия инвестира във велосипедна, пешеходна и инфраструктура за обществен транспорт. Нараства осведомеността за ползите от алтернативния транспорт и доверието в инвестициите във велосипедна инфраструктура, въпреки суровия зимен климат.

Освен горепосочените инициативи на градовете, насочени към нулеви емисии, редица по-малки и по-големи градски райони в Европа предприемат стъпки за намаляване на общото замърсяване и на нивата на емисиите на парникови газове, както и за улесняване на достъпа до обществен транспорт. Примери в това отношение са инвестиции в инфраструктура (нов транспортен парк, велоалеи), както и „меки мерки“, като намаляване на цените за обществения транспорт, ограничена употреба на автомобили, приемлив и достъпен обществен транспорт, споделени превози.

 

  1. https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-climate-neutral-and-smart-cities_en

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания