1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с влизане в сила от 01.01.2023 г. на чл.4 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, уведомяваме следното:

Бизнес операторите, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба за пълнене с храни, включително напитки, и готови ястия, на мястото на продажбата на краен потребител, са длъжни да прилагат мерки за намаляване на тяхното потребление.

„Бизнес оператори“ са лицата по смисъла на чл.9 от Закона за храните, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна. Към тях спадат заведенията за обществено хранене, използващи пластмасови чаши и съдове за храна за консумация на място и за разносна търговия; продавачи на напитки и храни, готови за непосредствена консумация, употребяващи пластмасови кутии; „топли витрини“ в хранителни магазини,  и т.н.

Лицата, използващи пластмасови продукти за еднократна употреба, трябва да поставят на видно място информационна табела, предназначена за крайния потребител, съдържаща следната информация:

  1. единична цена на пластмасовите продукти за еднократна употреба;
  2. вредното им въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното им изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места след крайната им употреба;
  3. необходимостта от трайното намаляване на използването им;
  4. възможните алтернативи за използването им.

Задължението се отнася за следните пластмасови продукти за еднократна употреба:

  1. Чаши за напитки и техните капаци и капачки.
  2. Съдове за храна, т. е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:

а) e предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;

б) по принцип се консумира от съда, и

в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.

  1. В допълнение към критериите по т. 2 определяща роля дали даден съд за храна се счита за пластмасов продукт за еднократна употреба е вероятността той да се превърне в отпадък поради обема или размера си, по-специално при съдовете за единична порция.

Изброените пластмасови продукти за еднократна употреба се предлагат на крайните потребители задължително срещу заплащане на сума, която за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. нормативно е определена по следния начин:

-не по-малко от 0,05 лв. за брой за продуктите, представляващи пластмасови чаши за напитки и техните капаци и капачки и

-не по-малко от 0,20 лв. за брой за продуктите, представляващи съдове за храна, т. е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:

а) e предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;

б) по принцип се консумира от съда, и

в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.

Сумата за използваните пластмасови продукти за еднократна употреба се посочва отделно от цената на съответната храна, включително напитка, в касовия бон.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания