1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

От днес до 5 юни предстои отбелязването на няколко природозащитни дати с акцент върху биологичното разнообразие: 20 май – Световен ден на пчелите, 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000, 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие, 1-5 юни – Зелена седмица на ЕС с тема“ Природа и биоразнообразие“, 5 юни – Световен ден на околната среда с тема „Време за природа“. Кампаниите целят да информират, популяризират и доведат до промяна в разбирането, мисленето и да провокират действия за опазване на този ценен природен ресурс – флората и фауната на нашата планета.

Екипът на РИОСВ-Велико Търново е убеден, че темата за природата присъства неотменно в учебния процес. Натрупаните знания и опит умело могат да се съчетаят с творческите заложби и свободното време да децата за да обърнем отново поглед към техните мисли, чувства и вълнения. Ето защо, РИОСВ кани учениците, с подкрепата на учители и родители, да се включат в инициативата „Природата в моите очи“.

По време на дистанционното обучение, невъзможността да празнуваме заедно и да излизаме, много пъти сме се замисляли за разходка сред природата, за нейната красота и величие, за растенията и животните, които са около нас. Участниците могат да напишат разказ, стих, да нарисуват природата, така както са я видели или такава, за която мечтаят, да нарисуват интересни видове растения или животни, да изработят пано, макет или друго произведение на приложното изкуство.

Няма ограничения за възраст, използвани материали и техника, формат на творбите. Задължително е да има точна информация за участника/участниците: име и фамилия; възраст, клас; училище, телефон и/или ел. поща за контакт.

Материалите могат да бъдат представени по електронна поща asenovam@riosvt.org, по поща, с куриер, на място в РИОСВ в срок до 4 юни.

За своето участие в инициативата, учениците ще получат грамоти и предметни награди. В зависимост от създадените творби, РИОСВ ще организира тяхното публикуване на сайта и/или подреди изложба в инспекцията.

Най-добрите произведенията ще бъдат представени пред обществеността в ефира на Общинско радио – Велико Търново и КТ „Видеосат“, на страниците на в. „Янтра Днес“ и в. „100 вести“. Разбира се, оставаме отворени и за други медии, които проявяват интерес към представяне работата на младите хора.

Няколко думи за природозащитните дати:

20 май – Световен ден на пчелите, обявен с резолюция на ООН през 2017 г. с цел да информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели, припомняйки фразата на Алберт Айнщайн, която гласи, че ако изчезнат пчелите по света, след около 4 години няма да има човечество, показвайки ключовата роля на пчелите в опрашването на растенията и живота на Земята.

21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000 – отбелязва се съгласно подписана през 2017 г. Декларация от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Изградена на основата на Директивата за местообитанията и на Директивата за птиците, днес Натура 2000 се състои от повече от 27000 обекта на територията на ЕС и моретата, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие, обявен от Генералната асамблея на Обединените нации през декември 2000 г. с цел да се повиши разбирането и осведомеността по въпросите на биоразнообразието. На този ден през 1992 г., по време на конференция в Найроби, е приет текстът на Конвенцията за биологичното разнообразие.

1-5 юни – Зелена седмица на Европейския съюз с тема “Природа и биоразнообразие“ – Зелената седмица на ЕС е ежегодна възможност за обсъждане на европейската политика в областта на околната среда, която се организира от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Това ключово събитие в политиката за околната среда привлича политици, водещи еколози и други заинтересовани страни от цяла Европа и по целия свят.

5 юни – Световен ден на околната среда с тема „Време за природа“ – Международният ден се чества от 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, Швеция, през 1972 г. На този форум е приета Декларация за околната среда – първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания