1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

22 сигнала са постъпили на „зеления телефон“ и на електронната поща на РИОСВ – Велико Търново през август. Броят им спрямо предходните месеци на годината е сравнително голям. Гражданите са сигнализирали за птици в безпомощно състояние (9), за умряла риба (5), за неприятни миризми от дейността на дружества (2) и от наторяване с птича тор (2). Единични са сигналите за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нерегламентирано водовземане и намерени ранени костенурки. Инспекцията е предприела необходимите действия за установяване на фактическото състояние и отстраняване на несъответствията.

За осемте месеца на годината са подадени общо 93 сигнала, като 11 от тях са  препратени за решаване по компетентност на други институции. Наблюдава се периодичност при подаваните сигнали – през топлите месеци сигналите са за ранени животни и птици, замърсяване на водите и умряла риба, миризми. През студените месеци експертите проверяват сигнали за горене на отпадъци, прах, пушеци и замърсен въздух, замърсявания с отпадъци. В резултат на проверките по сигнали са издадени 12 предписания, съставени са 4 акта за установени нарушения с издадени наказателни постановления за 13 900 лв.

Информация за сигналите и предприетите действия от страна на РИОСВ се публикува ежемесечно на сайта на инспекцията.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания