1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново организира два урока на тема „Биологичното разнообразие на нашия роден край“, които се проведоха в информационния център на инспекцията на 26 и 27 май 2016 г. за отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие.

В уроците взеха участие 40 ученика от ОУ „Димитър Благоев“ и СОУ „Вела Благоева“ във Велико Търново с техните учители г-жа Пенчева и г-жа Дянкова. Те бяха запознати с биологичното разнообразие и защитените територии в област Велико Търново, с изискванията към табелите, които информират гражданите за местоположението и статута на тези природни обекти.

Червената книга на Република България със защитените видове растения, гъби, животни и местообитания предизвика интереса на децата. Те направиха нов прочит на книгата, сравнявайки новото издание с това от преди 20 години. Беше обърнато внимание на модела на представяне на всеки вид, новите категории на застрашеност и любопитни факти за защитените видове царски орел, ливаден дърдавец, лешояд, видра, прилепи, пор, тюлен монах, рис и сухоземна костенурка.

Учениците споделиха своите виждания за причините за загубата на биологични видове и начините за тяхното опазване. Изводът е, че трябва да внимаваме, защото нашата безотговорност може да доведе до безвъзвратното изчезване на много животински видове.

Учениците получиха изданията на РИОСВ – сборник със стихотворения и  есета, посветени на Деня на Земята – 22 април и книгата „Защитени територии във Великотърновска област – резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания