1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

26 ученика от 4-ти клас на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново посетиха информационния център на РИОСВ – Велико Търново. Милка Асенова – гл. експерт в инспекцията представи дейността на институцията за опазване на околната среда в региона. Основен акцент беше поставен върху биологичното разнообразие с помощта на образователния пакет „Животните в Национален парк „Централен Балкан“ и Червените книги на България.

Учениците разгледаха изложбите от рисунки и предмети, изработени от отпадъчни материали в рамките на конкурса на МОСВ „Обичам природата – и аз участвам“ 2012.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания