1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, 20 ученика от СОУ „Ем. Станев“, гр. Велико Търново и тяхната учителка Светлана Брънкова посетиха Информационния център на РИОСВ – Велико Търново.

Презентацията и дискусията преминаха под мотото „Да влезем в час с отпадъците“. Беше представена кратка история на управлението на отпадъците в света, състоянието в община Велико Търново. Особено внимание беше обърнато на йерархията в управлението на отпадъците, включващ предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. Практическата част на посещението беше свързана с оценка на опаковките: пластмасова бутилка от безалкохолна газирана напитка, тонер касета, кутия от бисквити, транспортна куриерска опаковка.

Учениците се запознаха с процеса на изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Габрово чрез филма „Имам късмет – не отивам за смет“.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания