1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново отбеляза Международния ден за защита на озоновия слой с презентация пред 16 студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и тяхната преподавателка доц. Юлия Пулова. Днес, 16 септември в информационния център на инспекцията студентите получиха информация за озоновия слой, необходимостта от неговата защита, мерките, които международната общност е предприела за ограничаване на неговото изтъняване. Беше обърнато внимание на политиката на МОСВ за стриктно спазване на поетите ангажименти, основните замърсители на въздуха в нашата страна, последиците за човешкото здраве и стъпките за подобряване качеството на въздуха, който дишаме.

Днес стартира и Европейската седмица на мобилността, която насърчава местните власти да въведат и популяризират мерки за устойчив транспорт.

На 16 септември през 1987 г. в Монреал, Канада, политици от цял свят подписаха Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой към подписаната две години преди това Виенска конвенция за защита на озоновия слой. Конвенцията обвързва страните с ангажимент да защитават човешкото здраве и околната среда от ефектите на озоновото изчерпване и постановява участващите държави да си сътрудничат в изследванията, наблюденията и информационният обмен. Монреалският протокол идентифицира главните вещества, нарушаващи озоновия слой и поставя специфични ограничения на тяхното бъдещо производство.

На 19 декември 1994 г. Генералната Асамблея на Програмата за околна среда на ООН обявява 16 септември за Международен ден за защита на озоновия слой.

 

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания