1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 6 март 2014 г. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново се проведе работна среща за представяне на резултатите от проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „растителни микрорезервати” за региона. Изпълнител на проекта е Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките в партньорство с МОСВ и съдействие на експерти от регионалните  инспекции по околна среда, реализиран в периода 2010 – 2014 г. с финансовата подкрепа на програма LIFE+ на Европейския съюз.

В срещата взеха участие кмета на село Хаджидимитрово, представители на БДЗП – клон Свищов, ползватели на имоти, медии, както и експерти на РИОСВ – Велико Търново.

В изпълнение на проекта на територията на РИОСВ – Велико Търново са обявени две защитени местности за видовете Българска гърлица (Limonium bulgaricum) в землището на с. Горна Студена и Български сърпец (Serratula bulgarica) в землището на с. Хаджидимитрово – и двете в община Свищов.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания