1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, 20 ноември, 15 курсанти от втори курс на НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново и техния преподавател, посетиха информационния център на регионалната инспекция.

Основната цел на посещението беше запознаване с дейността на РИОСВ и състоянието на околната среда на контролираната територия.

Взаимодействието с другите институции беше представено чрез Добра практика за контрол при аварийно замърсяване на околната среда след инцидент при превозване на опасен товар в трансграничния регион на река Дунав, подготвена по проект „СЪВМЕСТЕН МОНИТОРИНГ НА РИСКА ПРИ  ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА РЕКА ДУНАВ“, MIS ETC Code 166 по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания