1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Защитени растения и животни в България“ беше темата на посещението на ученици от 5-ти клас на ОУ „Д. Благоев“, гр. Велико Търново в Регионалната инспекция. М. Асенова представи биологични видове, включени в Червените книги на България. С помощта на образователните табла “Животните в Национален парк ”Централен Балкан” учениците направиха “разходка” в гората и се запознаха с нейните обитатели. Te обсъдиха правилата на поведение, които трябва да спазват сред природата.

Интерес предизвика изложбата от рисунки и предмети на тема „Обичам природата – и аз участвам“ в информационния център на инспекцията.

Учителките Емилия Маринова и Анна Иванова-Станева получиха образователния пакет за резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, изготвен по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” DIR-5113325-9-105 на РИОСВ – Велико Търново за целите на обучението по природни науки.

 

27.03.2015 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания