1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново представи своята дейност пред 20 студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и тяхната преподавателка доц. Юлия Пулова. На 20 септември в информационния център на инспекцията студентите получиха информация за състоянието на околната среда в региона. Акцентира се върху състоянието на атмосферния въздух – основни замърсители на въздуха и стъпките за подобряване на неговото качество в населените места.

Във връзка с провежданата Европейската седмица на мобилността 16-22 септември под мотото „Умно придвижване. Силна икономика“ бяха представени основните цели, свързани с насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт, както и ползите от интелигентната и устойчива мобилност за хората, бизнеса и обществото.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания