1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. Съобщение за план/програма  за „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 04460.85.48 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново”, с възложител С. Д. /отг. на 04.01.2023 г./

2. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69417.63.31, 69417.63.37и 69417.482.661 по КК и КР на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Община Севлиево/Д. К. /отг. на 05.01.2023 г./

3. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.501.1725 и 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово”, с възложител Община Севлиево/Д. Ц. и Р. Ц. /отг. на 10.01.2023 г./

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания