1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

 

  1. Съобщение за издадено Решение №ВТ-01-П-ЕО-2024 г. за Подробен устройствен план – план за застрояване на (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 81726.10.11, м. „Пладнища“ в землището на с. Чуково, общ. Дряново, с възложител Илиян Генев /24.01.2024 г./
  2.  Съобщение за издадено Решение №ВТ-02-П-ЕО-2024 г. за „Подробен устройствен план – план за застрояване на (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 35657.28.1 по КК и КР на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново“ , с възложител „Тотал Вини  – гр. Лясковец“ ООД /25.01.2024 г./
  3. Съобщение за издадено Решение №ВТ-03-П-ЕО-2024 г. за „Изменение на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 83497.237.40 по КК и КР на с. Шумата, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Форест груп“ ООД /06.03.2024 г./
  4. Съобщение за издадено Решение №ВТ-04-П-ЕО-2024 г. за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 27190.178.2 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Н. А. /30.04.2024 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015