1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщение за издадено Решение №ВТ-01-П-ЕО-2022 за „Частично измение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за ПИ с идентификатор 10447.520.245, в местността „Козлуджа“, землище на гр. Велико Търново, с цел промяна на съществуващата зона Ов и определяне на жилищна зона с ниско застрояване – Жм“, с възложители Ивайло Николов и Анелия Йорданова- Николова /24.08.2022 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-02-П-ЕО-2022 за „Промяна предназначение на ПИ 57675.70.71 по КК и КР на с. Поповци, общ. Габрово, област Габрово и отреждането му „За обществено обслужване“, с възложител Симона Богданова /30.08.2022 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-03-П-ЕО-2022 за „Изграждане на фотоволтаична централа с 1,5 MW мощност в ПИ с идентификатор 81058.313.105 по КККР на гр. Трявна“, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД/03.10.2022 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015