1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на Община Севлиево за периода 2016 – 2020 г.“, с възложител Община Севлиево, гр. Севлиево /20.01.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за опазване на околната среда“, с възложител „ВиК“ ООД, гр. Габрово /27.01.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Стратегия за местно развитие на територията на общините Дряново и Трявна , с възложител сдружение „Местна инициативна група Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“  /02.03.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на надземна кабелна линия за захранване на поземлен имот № 000615 в землището на гр. Бяла Черква, община Павликени“ във връзка с „Реконструкция на трибуни и съблекални към стадион в гр. Бяла черква, община Павликени“, с възложител Община Павликени   /23.05.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Стратегия за местно развитие за територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ , с възложител Сдружение „Местна инициативна група на общини Павликени – Полски Тръмбеш“  /30.05.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Парцеларен план за изграждането на нова канализация за битово – отпадни от „Хотел – Резиденс Света Гора“, с местоположение от ПИ №10447.136.15 до съществуваща шахта в ПИ № 10447.512.51, гр. Велико Търново, с възложител „СВЕТА ГОРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ – ООД   /16.06.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Стратегия за местно развитие за територията на община Севлиево“, с възложител сдружение „Местна инициативна група – Севлиево“   /22.06.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Генерален план на летище Горна Оряховица“, с възложител „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД  /05.07.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Стратегия за местно развитие на Местна инициативна рибарска група – Свищов – 2017“, с възложител „Местна инициативна рибарска група – Свищов – 2017“  /28.12.2017 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015