1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  1. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Златарица за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Златарица /19.01.2021 г./
  2. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Трявна за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Трявна /27.01.2021 г./
  3. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Дряново за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Дряново /16.02.2021 г./
  4. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 23100.172.459, 23100.172.36 и 23100.172.34 по КККР на с. Драганово, община Горна Оряховица с цел промяна предназначението на ПИ 23100.172.36 и 23100.172.34“, с възложител  „МАТ – 2001“ ООД /18.02.2021 г./
  5. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Севлиево за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Севлиево /22.02.2021 г./
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания