1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Златарица за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Златарица /19.01.2021 г./
 2. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Трявна за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Трявна /27.01.2021 г./
 3. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Дряново 2021-2028 г.“, с възложител Община Дряново /16.02.2021 г./
 4. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 23100.172.459, 23100.172.36 и 23100.172.34 по КККР на с. Драганово, община Горна Оряховица с цел промяна предназначението на ПИ 23100.172.36 и 23100.172.34“, с възложител  „МАТ – 2001“ ООД /18.02.2021 г./
 5. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Севлиево за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Севлиево /22.02.2021 г./
 6. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.80.5 по КККР на гр. Севлиево и ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в ПИ с проектен идентификатор 65927.80.175“, с възложител Община Севлиево /24.02.2021 г./
 7. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Лясковец /01.03.2021 г./
 8. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 02885.23.06, 02885.23.07, 02885.23.08, 02885.23.09 и  02885.23.10 по КК и КР на с. Батошево, местност Зъбера, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Денчо Данчев /08.03.2021 г./
 9. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Дряново /22.03.2021 г./
 10. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, на поземлени имоти с идентификатори 23100.501.2117, 23100.501.2118, 23100.501.2119 и 23100.501.2120 по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител Момчил Точев /22.03.2021 г./
 11. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Марин Маринов /30.03.2021 г./
 12. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Частично изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 65927.32.4 „Гробищен парк“ с цел разширението му в кадастрални райони 36, 557 и 559 по КККР на гр. Севлиево, община Севлиево“, с възложител Община Севлиево /22.06.2021 г./
 13. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.31.14, 65927.31.8, 65927.31.10 и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65927.505.191, 65927.31.8, 65927.31.14, м. „Балабанца“ по КК и КР на гр. Севлиево в един общ урегулиран поземлен имот I-8,14, 191“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД /24.06.2021 г./
 14. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Стражица 2021-2028 г.“, с възложител Община Стражица /27.07.2021 г./
 15. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Свищов /27.07.2021 г./
 16. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Велико Търново /27.07.2021 г./
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания