1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

88 511 лв. са постъпили в седем общини от областите Велико Търново и Габрово, след наложени от РИОСВ – Велико Търново санкции на обекти – замърсители на въздух и води от началото на годината до края на ноември 2013 г.

Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 % от постъпленията от имуществени санкции, налaгани от регионалните инспекции за опазване на околната среда са за общината, на чиято територия са санкционираните обекти. Част от санкциите са наложени в предходен на отчетения период, но продължават да се изплащат,  тъй като са ежемесечни.

Най-много средства са преведени в бюджета на община Свищов – 29 072 лева, на община Велико Търново  – 19 588 лв., на община Стражица – 12 000 лв.,  на община Горна Оряховица – 2 342 лв. и на община Лясковец – 986 лева. За посочения период от санкции в бюджета на община Габрово са постъпили 24 077 лв., а на община Дряново са преведени 446 лв.

Съгласно Закона за опазване на околната среда, тези средства трябва да се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания