1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През юли РИОСВ – Велико Търново даде предписания до кметовете на всички общини в региона до 1 септември да почистят нерегламентираните сметища на териториите на общините си и да представят отчет в инспекцията.

Почистени са 148 места, замърсени с отпадъци в населените места, край пътищата, коритата на реки, чешми и автобусни спирки. Почистени са повече от 160 дка. Събраното количество отпадъци е повече от 215 тона. Най-много почистени райони отчитат общините Полски Тръмбеш – 41 и Стражица – 39. Като площ, най-много декари са почистени в общините Стражица – 67 дка, Свищов – 37,5 и Павликени – 24. Най-много отпадъци – 78 тона са събрани в  Горна Оряховица и с. Поликрайще. Едно сметище със 110 кг. отпадъци е почистено в Сухиндол. Обобщеният анализ на РИОСВ сочи, че в останалите общини средно са почистени по 5 сметища. Община Златарица е отчела, че няма образувани нерегламентирани сметища.

През септември експертите на РИОСВ извършиха проверки за изпълнение на дадените предписания и констатираха на място почистените терени, а  общините Трявна и Севлиево са поставили табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци. Община Велико Търново все още продължава с почистванията.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания