1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Със заповеди на директора на РИОСВ – Велико Търново Елена Стефанова в периода юли-октомври тази година е преустановена експлоатацията на седем общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Това са депата на общините Свищов, Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Елена и Златарица.

Съгласно изискванията на Националния план за управление на отпадъците до 2020 г., крайният срок за преустановяване експлоатацията на съществуващите депа е до въвеждането в експлоатация на съответното регионално депо за всяка община.

През 2016 г. бяха въведени в експлоатация Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) за общините Левски, Белене, Никопол, Свищов и Павликени.

В заповедите на РИОСВ се посочва още, че общините трябва да предприемат мерки за рекултивация на закритите депа.

Битовите отпадъци на останалите общини от Великотърновска и Габровска област се обезвреждат чрез депониране на две депа. През 2015 г. е въведено в експлоатация Регионално депо за отпадъци Габрово за депониране на битовите отпадъци от общините Габрово и Трявна. Битовите отпадъци на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол се  депонират на Регионално депо за отпадъци – Севлиево от 2006 г. Община Полски Тръмбеш трябва да се включи в регионална система за управление на отпадъците в регион Борово – Бяла, в Русенска област, съвместно с общините Борово, Две Могили, Ценово и Опака.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания