1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с пожара, предизвикан от аварията на магистралния газопровод в района на Павликени, в землището на село Патреш, екип на РИОСВ – Велико Търново и Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС измери концентрациите на основните замърсители  на  атмосферния въздух: серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон. Измереното ниво на метан е под границата на определяне на уреда, а нивото на основните замърсители са под пределнодопустимите концентрации.

Пунктът беше разположен в подветрената зона на инцидента, на 250 метра от жилищната зона на село Недан.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания