1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново бе домакин на студентски семинар на тема „Река Янтра и нейното биоразнообразие” и географски куиз „Природата в нашия живот”, с които двете институции – РИОСВ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязаха 21 май – Европейския ден на „Натура 2000”.

Студентите разгледаха гостуващата изложба „Река на биоразнообразието” на Регионален природонаучен музей – Пловдив, посветена на река Марица и нейното биологично разнообразие. Реалистичните макети на животни, срещани по поречието на реката, завладяващото кратко видео към изложбата и образователните табла представят историята, географията и екологията на реката.

Студентски екипи от пет специалности на Историческия и Филологическия факултет на ВТУ – „Културен туризъм“, „Регионално развитие и геоикономика“, „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, „Педагогика на обучението по история и география“, „Педагогика на обучението по български език и история“ представиха презентации за биологичното разнообразие на река Янтра – растителен и животински свят, както идейни и нестандартни виждания за природните приложения в ежедневието на хората.

Събитието завърши с провеждане на географски куиз на тема „Природата в нашия живот“, посветен на 22 май – Международния ден на биологичното разнообразие. В него взеха участие 4 отбора, които отговаряха на въпроси за определено време.

Отбелязването на Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ със студенти е част от инициативите на РИОСВ за 2023 г. Студентските проекти са реализирани по учебните дисциплини „Екотуризъм“ и „Защитени природни обекти“, под научното ръководство на гл. ас. д-р Тамара Драганова в рамките на проект „Научни и образователни аспекти на географската диференциация на Европа през призмата на социокултурната динамика“ с научен ръководител проф. д. н. Атанас Дерменджиев.

        

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на Европейския съюз (ЕС) за местообитанията и е одобрена програма LIFE. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. За да се отбележи създаването на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21-ви май се обявява за Европейски ден на „Натура 2000“ със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.

22 май e Международен ден на биологичното разнообразие, обявен от Генералната асамблея на Обединените нации през декември 2000 г. с цел да се повиши разбирането и осведомеността по въпросите на биоразнообразието. На този ден през 1992 г., по време на конференция в Найроби, е приета Конвенцията за биологичното разнообразие. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борба с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания