1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Предвид широкия обществен интерес към предвижданията на инвестиционно предложение за “Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“ информираме, че съгласно Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към РИОСВ, към допълнителния състав е предвидена възможност за участие на Неправителствени организации (НПО), които отговарят на критерии, описани в чл. 9 от същия правилник.

За участие на представители на НПО е необходимо да се подаде заявление в свободен текст до директора на РИОСВ, както следва:

  • в деловодството на институцията на адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски №68, фронт офис
  • по пощата
  • по електронен път с електронен подпис.

Заявления ще се приемат в срок до 17.01.2022 г. до 17.30 часа.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания