1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново уведомява потребителите на административни услуги, че могат да заявяват и получават административни услуги по електронен път. Инспекцията е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Той предоставя възможност на физически и юридически лица да използват следните системи и портали за електронни документи:

Задължително условие за използването им е наличието на електронен подпис (КЕП).

На Единния портал са публикувани всички услуги на РИОСВ, разпределени в съответните категории. Налично е описание на услугата, необходими документи, електронен формуляр и указания за електронно изпращане.

Системата за сигурно електронно връчване поддържа услугата „електронна препоръчана поща“. Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис  или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

РИОСВ – Велико Търново съобщава, че на официалната електронна поща на инспекцията ще бъдат приемани единствено документи, подписани с електронен подпис (КЕП).

Въвеждането на електронни услуги е вменено като задължение на административните органи чрез Закона за електронното управление. В допълнение, воденето на електронна кореспонденция е препоръчителна като противоепидемична мярка, ограничаващи разпространението на коронавирус COVID-19 и минимизирането на контактите с ползвателите на услуги.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания