1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Изложба с детски рисунки и тематична информация посреща посетителите на РИОСВ – Велико Търново на партера на инспекцията. Тя е посветена на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която тази година се провежда в периода 20-28 ноември. Служителите ще се включат в акция за събиране на хартия, като освен от служебните помещения, ще бъде предадена хартия, събирана от тях в домакинствата.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) се провежда традиционно в края на ноември. Нейната основна цел е да повиши осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците и да насърчи практически дейности за намаляване, разделно събиране, предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата, почистване на замърсени терени.

Тематичният фокус на инициативите през тази година „Кръгови общности“ се отнася до необходимостта от ангажиране на отделните граждани за промяна на техните ежедневни навици и от сътрудничество за изграждане на местни общности, които да направят прехода към устойчиви модели на потребление и производство. Съвместните действия на всички участници в процеса водят до насърчаване на кръгова икономика и постигане на устойчиво развитие, което поддържа добрия баланс между екологични, социални и икономически стълбове.

По своята същност, кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и за обществото като цяло. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти (https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna)

Презентация „Намаляване на отпадъците“ (на англ. език)

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания