1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През тази година, в РИОСВ – Велико Търново постъпиха две предложения за обявяване на защитени вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие – три полски ясенa (Fraxinus angustifolia) в землището на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица и три черници (Morus nigra L.) в землището на с. Караисен, общ. Павликени.

Предложението за защита на трите полски ясена е внесено от Асоциация на парковете в България в началото на ноември т.г. Дърветата са в добро състояние, с предполагаема възраст около 120 г., с височина 12 м., като най-голямото дърво е с обиколка 420 см. Благодарение на оказаното съдействие от Община Горна Оряховица, която е собственик на дърветата, всички необходими документи за обявяване на трите полски ясена за защитени по реда на глава пета от Закона за биологичното разнообразие са изпратени от РИОСВ в МОСВ.

Предложението за защита на три черници е внесено от гражданин. За съжаление дърветата са в много лошо състояние, с големи кухини по протежението на стъблата. Инспекцията е поискала извършаването на експертиза на дърветата от Института за гората при БАН, която потвърждава за „тежки поражения по стъблата и клоните; значително обезлистяване; голямо количество вторични клони; тежки структурни дефекти, които не могат да бъдат отстранени“. С оглед на това, РИОСВ е информирала вносителя на предложението, че не е целесъобразно трите черници да бъдат обявени за защитени вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания