1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка по сигнал за настъпила аварийна ситуация на територията на „Свилоза” АД в Свищов. От извършената проверка на място се установи, че аварията е възникнала в 8,00 часа на 29.06.2020 г. на територията на содорегенерационен котел от инсталацията за производство на сулфатно избелена целулоза от широколистна дървесина към завода за целулоза.

По първоначална информация е засегната паропроводната част на котела. От отделената по време на аварията пара и създалото се налягане има частично нарушаване на облицовъчната конструкция на сградата, в която е разположена тази инсталация. От извършения преглед на данните от инсталираната система за непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите от содорегенерационния котел е установено, че последните регистрирани валидни стойности са до 08.00 ч. на 29.06.2020 г. и не са установени превишения на определените норми за допустими емисии.

Тъй като все още е невъзможно да се достигне до съоръжението поради протичащия процес на неговото охлаждане, предстои да бъдат изяснявани причините и обстоятелствата, свързани с възникналата аварийна ситуация.

За периода от 08.00 ч. до 13.00 ч. днес от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в град Свищов не са отчетени превишения на нормите на измерваните показатели: озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и серовъглерод.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания