1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Срокът за регистриране на пунктове за изкупуване на живи охлюви през тази година изтича в края на април. Дотогава отговорниците на пунктове трябва да подадат уведомления в РИОСВ – Велико Търново. Предвид извънредното положение в страната препоръчително е уведомяването да бъде направено по електронна поща или чрез лицензиран пощенски оператор преди стартиране на кампанията за изкупуване на охлювите.

Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви от природата за търговски цели или фермено отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. Позволеният срок е определен със заповед на министъра на околната среда и водите, като с нея се уреждат условията и реда за ползване и изкупуване на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia).

Регистрираните пунктове трябва да са оборудвани с хладно помещение за съхранение, подходящ амбалаж за съхранение и транспорт на живите охлюви – дървени (ябълкови) касети или плетени полиетиленови чували “тип гаци”, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Отговорниците на пунктовете са длъжни да връщат незабавно в природата маломерните охлюви, предадени при тях.

До момента в РИОСВ – Велико Търново няма подадени уведомления за организиране на пунктове за охлюви на територията на Великотърновска и Габровска област.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания