1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново отбелязва Световния ден на водата – 22 март с ученици от Велико Търново, Горна Оряховица, Трявна. Дейностите се реализират в партньорство с Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда.

Инспекцията покани учениците от двете области да се включат в инициатива за популяризиране на значението на водата с изработване на постер-послание “10 причини да опазвам водата”. В нея могат да вземат участие ученици на различна възраст, които да работят индивидуално или в екип. Постерът може да е изработен на хартиен носител или на компютър. Желателно е след изработването, учениците да представят постерите пред съучениците в клас и да организират изложба на видно място в училище. С част от постерите ще бъде организирана изложба за 22 март в сградата на РИОСВ.

На поканата за отбелязване на деня на водата се отзоваха учителите от СУ „Вичо Грънчаров“ и ОУ „Иван Вазов“ от Горна Оряховица, ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“, Трявна и от СУ „Ем. Станев“, ОУ „Бачо Киро“, Американски колеж Аркус и ОУ „П. Евтимий“ от Велико Търново.

Реализирането на дейностите вече започна с уроци за водата и изработване на плакати и постери. Предвидено е организиране на изложби в училищата и в РИОСВ. Експерти от Регионалната лаборатория ще извършат демонстрации за вземане и анализ на водни проби от река Янтра и на анализ на водни проби на специална апаратура в лабораторни условия. Експерти на РИОСВ ще участват в открити уроци в две училища, а инспекцията ще бъде домакин на ученическа изява на 24 март.

Всички инициативи може да откриете тук.

Световният ден на водата се отбелязва от 1993 г. ежегодно на 22 март под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб, като по този начин подпомага постигането на целите за устойчиво развитие на ООН и по-конкретно на Цел 6: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Темата на кампанията през 2022 г. e „Подземни води – да направим невидимото видимо”. Основното послание е да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме между нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.

Информация за Световния ден

Брошура за Световния ден

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания